Trang chủ » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất quan tâm và coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bạn biết cách chúng tôi thu thập, chia sẻ, sử dụng và bảo mật thông tin của bạn. Ngoài ra chính sách bảo mật quyền riêng tư này, người dùng của trang web chuabenhthan.info nên tham khảo những điều khoản sử dụng của trang web chuabenhthan.info cũng như bất kỳ điều kiện và điều khoản cụ thể nào về thông tin mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư bảo mật thông tin của tất cả những người truy cập vào trang web chuabenhthan.info. Chúng tôi thu thập và lưu trữ tất cả thông tin bạn nhập trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Các thông tin này bao gồm thông tin bạn gửi trên các biểu mẫu yêu cầu cuộc hẹn, biểu mẫu thu thập thông tin nhạy cảm như thông tin sức khỏe, cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động: Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, một số thông tin bắt buộc về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được lưu tự động. Thông tin này bao gồm thông tin về kết nối và máy tính, ví dụ như lưu lượng truy cập đến và từ trang web của chúng tôi, số liệu thống kê về số lượt xem trang của bạn, địa chỉ IP của bạn, URL giới thiệu và số nhận dạng thiết bị. Thông tin này cũng có thể là lịch sử giao dịch và thông tin nhật ký web của bạn, trang web bạn nhấp vào từ trang web hoặc email của chúng tôi,cách bạn tìm kiếm trang web của chúng tôi, cho dù các hoạt động duyệt web của bạn và khi bạn mở email của chúng tôi trên các trang web khác.

Thông tin này của bạn được thu thập phần lớn qua cookie, cũng như thông qua thiết bị của bạn hoặc trình duyệt web (ví dụ: địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản trình duyệt…).

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập của bạn cho những việc như:

  • Tối ưu hóa trải nghiệm và hiệu suất người dùng cho trang web của chúng tôi
  • Điều hành, đánh giá và cải thiện kinh doanh của chúng tôi
  • Thực hiện các đơn đặt hàng và yêu cầu cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin
  • Xử lý, theo dõi và xác nhận đơn hàng trực tuyến
  • Tiến hành nghiên cứu và phân tích
  • Giao tiếp với bạn về tài khoản của bạn, các sự kiện và khảo sát đặc biệt

Bảo mật

Khi bạn đang truy cập trang web chuabenhthan.info, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi và hạn chế quyền truy cập của những thông tin này. Trang web chuabenhthan.info sử dụng công nghệ mã hóa, như Lớp cổng bảo mật (SSL), để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình vận chuyển dữ liệu. Chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cần cập nhật chính sách bảo mật của mình khi thay đổi công nghệ và phục vụ cho sự phát triển. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng một thông điệp nổi bật trên trang web của chúng tôi.